Övriga tjänster

En flytt från punkt A till punkt B innefattar mycket mer än själva transporten. Vi sköter helheten från början till slut. Det betyder att vi även packar ditt lösöre, monterar ned och upp dina möbler eller lagrar dina ägodelar vid behov. Vi har allt du behöver för en lyckad flytt; t.ex. flyttlådor, magasinkärror och olika emballage som skyddar dina värdeföremål. Fråga gärna, det ordnar sig säkert!

Våra tjänster

Packning

Vi finns där för att du ska kunna undvika det så kallade flyttkaoset. Därför sköter vi allt för dig. Vi packar ner ditt lösöre i lådor före flytten, det gäller alla sorters föremål, även glas och porslin. Packningens syfte är att skydda dina ägodelar under flytten.
Hos oss kan du köpa flyttlådor i papp och sedan packa dem själv eller låta oss göra det. Av oss kan du också hyra eller köpa plastlådor för flytt eller förvaring av sköra föremål.

Inplastning

Vi säljer också emballage, det vill säga skyddsplast för flytt. Du kan sköta inplastningen själv eller låta oss göra det.

Montering

Till våra tjänster hör också nedmontering av t.ex. armaturer, skåp och hyllor på inför flytt samt montering av de samma på den nya platsen. Vi skruvar också ihop IKEA-möbler vid behov.

Uthyrning av lagerutrymme

Av oss kan man hyra förvaring. Vi har lagerutrymmen i olika storlekar, allt från 5m2 till 300m2.